TERUGLEVERSUBSIDIE VERVANGING VAN SALDERINGSREGELING


Hebt u zonnepanelen op uw dak? In de zomermaanden produceren uw zonnepanelen meer dan u verbruikt. Geen probleem. Aan het eind van het jaar wordt de stroom die uw panelen hebben opgewekt verrekend  met de  stroom die u heeft verbruikt. dat heet salderen.
Bijvoorbeeld: uw panelen leveren in één jaar 1400 kWh op. U heeft dat jaar aan stroom 3200 kWh nodig gehad. U ontvangt dan een jaarrekening van 3200 – 1400 = 1800 kWh.
De regeling waarin dit alles is vastgelegd heet Salderingsregeling. Het vorige kabinet ging er nog vanuit dat die regeling nog tot 2023 zou blijven bestaan.

Het huidige kabinet wil al in 2020 de salderingsregeling vervangen door de terugleversubsidie.
De huidige minister van Economische Zaken en Klimaat Wiebes, heeft gezegd voor de zomermaanden (2018) duidelijkheid te willen geven over de opvolger van de huidige salderingsregeling.
 

Hoe werkt de terugleversubsidie?

Uit het regeerakkoord valt af te leiden dat de overheid de zonnepanelenbezitter zal blijven ondersteunen qua financiële zekerheid van hun investering.
Investeringszekerheid dus voor zowel degene die al zonnepanelen heeft als voor wie zonnepanelen nog wil aanschaffen.

De terugleversubsidie is eigenlijk niet veel meer dan een verschuiving van financiële middelen. Per saldo gaat het de eerste jaren niks uitmaken en op termijn is de overheid minder geld kwijt. Geschat wordt ruim 600 miljoen. Dat wil zeggen dat de terugleversubsidie er voor gaat zorgen dat mensen die goed bezig zijn met zonnepanelen er niet op achteruitgaan. De gebruiker van met name fossiele energie gaat meer betalen. Het gasverbruik wordt dus zwaarder belast, omdat deze een hogere CO2 uitstoot heeft.
De invulling van de regeling met betrekking tot de terugleversubsidie moet de komende tijd verder worden uitgewerkt. VCEN houdt u op de hoogte!
 
01-03-2018

Contact

Vragender Duurzaam - VCEN (Vragender Coöperatief Energie Neurtraal U.A.)
info@vragenderduurzaam.nl
Contactpersonen: Jan Gebbink, Geert Kerkhoff, Ben Kamphuis.
©2019 Vragender Duurzaam
-
-
Webmaster: Raymund Engelbarts
 • Home
 • Over ons
 • Vragender Coöperatief Energie Neutraal
 • Energielabel
 • Energieopslag
 • Windenergie
 • Warmtepompen
 • Zonnepanelen
 • Zonnedak basisschool
 • Zonnedak MFA
 • Jaarverslag
 • Noaberzon
 • Lid worden?
 • Faq
 • Labeling
 • Wist u dat?
 • Links
 • Contact