NOABERZON


Coöperatie NoaberZon U.A.

Een van de opdrachten waar we ons, als VCEN aan verbonden bij de aanvraag van provinciale subsidie (tender Gelderse Maten 2015), was het realiseren van een gezamenlijk zonnedak.
Voor dit soort projecten heeft de overheid de zogenaamde “postcoderoosregeling” in het leven geroepen.
 
Op 13 mei 2016 wordt om dit te realiseren de Coöperatie NoaberZon U.A. opgericht.
Er wordt een bestuur gevormd:
- Paul van der Putte, voorzitter
- Rinus te Kronnie, secretaris,
- Ellie Waalder, penningmeester
- Ben Kamphuis, namens VCEN
 
De coöperatie bereidt het project voor (notaris, KvK en bankrekening), zoekt een geschikt dak en werft leden die mee willen doen.
Deelnemers tekenen een ledenovereenkomst waarin o.a. wordt vermeldt hoeveel certificaten (panelen) de deelnemer wenst á € 245,-.
Deelnemers dienen woonachtig te zijn in het postcoderoosgebied. Vragender is hier het middelpunt van de roos. Postcodegebieden die aan Vragender grenzen vormen de blaadjes van de roos.
Vijftig inwoners uit Vragender en omliggende plaatsen tekenden uiteindelijk voor 462 panelen, verdeeld over 2 locaties. Er liggen 186 panelen bij het Loonbedrijf Vragender aan de Kapelweg en 276 panelen bij Gunnewick Mengvoeders aan de Winterswijkseweg.
 
Na 15 jaar eindigt het project. Er wordt  duurzame energie opgewekt. De fiscale regeling verlaagd tarief geeft recht op een fikse korting op de energiebelasting.
In de jaarlijkse ALV (algemene ledenvergadering) bespreken de deelnemende leden de voortgang van het project en de stand van zaken en krijgen zij een aandeel in de stroomopbrengst toegewezen ten behoeve van de belastingteruggave.
Ook kan er als de situatie het toelaat worden uitgekeerd aan de leden uit het batig saldo.
 
Op 11 februari 2017 werd het project officieel in gebruik genomen door wethouder Hoijtink van de gemeente Oost Gelre.


De opening bij Gunnewick Mengvoeders met op de achtergrond een besneeuwd zonnedak      
Rechts: Wethouder René Hoijtink en Paul van der Putte
Links: voorzitter Paul van der Putte 
     
 
Onlangs, op 12 maart 2018 werden tijdens de ALV bij Beneman in de Schoppe de resultaten bekend gemaakt van het eerste jaar groene stroom produceren.      
 
Opbrengst van de panelen van maart 2017 tot 1 januari 2018
Dak van Mengvoederfabriek: 53.722 kWh
Dak van Loonbedrijf: 42.239 kWh
Totale opbrengst na 10 maanden: 95.961 kWh
Per certificaat 207,7 kWh.
Gegarandeerde opbrengst 1e jaar: 105.277 kWh
 
 AGEM

AGEM (Achterhoekse Groene Energie Maatschappij) heeft ons van meet af aan hierin begeleidt.
AGEM maakt een ledenverklaring voor alle leden van NoaberZon die naar de coöperatie wordt verstuurd. NoaberZon verdeelt die verklaringen onder haar leden. In de ledenverklaring staat het aantal certificaten vermeld. en de aan het lid toegerekende aandeel opgewekte stroom uit de productie-installatie. Hierin is ook de stroomopbrengst van januari en februari 2018 meegenomen. AGEM gebruikt de gegevens uit de verklaring om voor de AGEM-klanten het belastingvoordeel vast te stellen, dit gebeurt in de maand maart. AGEM verwerkt het bedrag van het belastingvoordeel in een creditnota. De creditnota gaat naar de klant waarna uitbetaling volgt in april.
Niet-AGEM klanten kunnen hun ledenverklaring inleveren bij hun eigen energieleverancier met het verzoek het belastingvoordeel te verrekenen. 

___________________________________________________________________________________________________________________________


Klik hier voor een presentatie van de oprichtingsvergadering van 28-11-2016.  
 

Contact

Vragender Duurzaam - VCEN (Vragender Coöperatief Energie Neurtraal U.A.)
info@vragenderduurzaam.nl
Contactpersonen: Jan Gebbink, Geert Kerkhoff, Ben Kamphuis.
©2021 Vragender Duurzaam
-
-
Webmaster: Raymund Engelbarts
 • Home
 • Vragender Coöperatief Energie Neutraal
 • Energielabel
 • Energieopslag
 • Windenergie
 • Warmtepompen
 • Zonnedak basisschool
 • Zonnedak MFA
 • • Privacyverklaring
 • Noaberzon
 • Nieuwsbrieven
 • Lid worden?
 • Faq
 • Labeling
 • Wist u dat?
 • Links
 • Contact