WINDENERGIE


Windenergie, het houdt ons al enkele jaren bezig, hoofdzakelijk aan de vergadertafel. In 2018 hoorden we dat in de Limburgse gemeente Leudal het sociale leven daar zo supergoed floreerde. Wat is hun geheim? Han Geenen van de Limburgse energiecoöperatie was niet te beroerd om het in kwam er voor naar Vragender in maart 2019. Het antwoord: windenergie. Windmolens brengen daar bakken met geld in het laatje. “Geen vette winsten naar het buitenland! Geen grondeigenaren die een zak met geld wordt voorgehouden. maar lokaal eigendom”.
Gaandeweg ga je inzien dat er wel heel veel bij komt kijken. Ook de plaatselijke politiek en haar beleidsmedewerkers zullen dat met ons eens zijn.
De gemeenteraad had het Beleid en Uitvoeringsplan voor de grootschalige opwekking van hernieuwbare energie vastgesteld.

Inmiddels was er een toenemende belangstelling bij grondeigenaren en ontwikkelaars voor het realiseren van windmolens. Ook het opheffen van de laagvliegroute biedt ineens nieuwe mogelijkheden. Al deze ontwikkelingen en wat daar mee samenhangt is voor het college en de gemeente reden om nog eens kritisch en zorgvuldig naar de uitvoering en het beleid te kijken. Daarom worden er de komende tijd geen windmoleninitiatieven in behandeling genomen.
 
Het college heeft aan de raad inmiddels gevraagd kaders te stellen. Dat wil zeggen het op hoofdlijnen vaststellen van het beleid en aangeven van de grenzen waarbinnen bestuurlijke bevoegdheden mogen worden uitgevoerd. Zoals een maximale tiphoogte van 250 meter, maximale burgerparticipatie, burgers en grondeigenaren de lusten en de lasten en van meet af aan moeten de bewoners betrokken worden. Er moet voldoende draagvlak zijn.

 

RES in het kort
 

RES staat voor Regionale Energie Strategie. Nederland is hiervoor opgedeeld in 30 regio’s die elk hun eigen RES schrijven. Wij vallen onder de Regio Achterhoek. De RES Achterhoek is opgesteld door de 8 gemeentes die samen de Regio Achterhoek vormen.
In bijlage 1 van de RES 1.0 lezen we dat er 2 zoekgebieden zijn opgenomen voor windmolens in Oost Gelre.

1. Zoekgebied K is een gebied in de gemeenten Oost Gelre en Berkelland dat kansrijk is voor het plaatsen van windmolens. Het gebied ligt in de omgeving van de Batsdijk en de Scheiddijk in het westen en in meer oostelijke richting het gebied tussen de Boschlaan / Bedelaarsdijk en de N 319.
Berkelland kent nog 2 zoekgebieden namelijk L en M. Eind vorig jaar heeft de raad van Berkelland bepaalt dat zoekgebied K de enige plek in de gemeente is waar windmolens mogen komen in de gemeente Berkelland.
 
2. Gebied ten noorden van Bredevoort, rond de gemeentegrenzen Oost Gelre-Aalten-Winterswijk. Ten zuiden van de  Oude Winterswijkseweg in Vragender


De oranje-gele vlekken op dit kaartje zijn plekken waar misschien windmolens komen.


 

Het laatste nieuws over het windbeleid in Oost Gelre en Berkelland

 
De gemeentes Oost Gelre en Berkelland denken dit najaar de eerste versie klaar te hebben van hun gemeentelijk windbeleid. Dit gemeentelijk windbeleid wordt eerst voorgelegd aan de inwoners en direct omwonenden van de zoekgebieden. Daarna aan alle inwoners van de beide gemeentes.

Momenteel werkt de Rijksoverheid landelijk aan nieuwe wettelijke regels voor bijvoorbeeld geluid, afstand tot de woningen en slagschaduw. Berkelland en Oost Gelre zullen de inwoners hierover informeren zodra de rijksnormen bekend zijn.

Inwoners en omwonenden van de zoekgebieden zullen in het najaar tijdig worden uitgenodigd voor een bijeenkomst, zodat zij vragen kunnen stellen en een inhoudelijke reactie kunnen geven.

Het nieuwe windbeleid zal in de eerste helft van 2024 ter inzage liggen voor alle inwoners van Oost Gelre. Hierna kan de gemeenteraad het nieuwe windbeleid vaststellen.

Zodra de gemeenteraden het nieuwe beleid hebben vastgesteld kunnen initiatiefnemers plannen inleveren voor het opwekken van windenergie. De gemeente zal hierna de aanvragen behandelen en toetsen aan de voorwaarden die in het nieuwe beleid staan.


 

Contact

Vragender Duurzaam - VCEN (Vragender Coöperatief Energie Neurtraal U.A.)
info@vragenderduurzaam.nl
 
©2024 Vragender Duurzaam
-
-
Webmaster: Raymund Engelbarts
 • Home
 • Agenda
 • Historie
 • Vragender Coöperatief Energie Neutraal
 • Broeikaseffect
 • Energielabel
 • Energieopslag
 • Windenergie
 • Warmtepompen
 • Zonnepanelen Antoniusschool
 • Zonnepanelen MFA (sporthal)
 • • Privacyverklaring
 • Noaberzon
 • • Privacyverklaring
 • • Scope12-inspectie
 • • Onze locaties
 • Nieuwsbrieven
 • Lid worden?
 • Faq
 • Labeling
 • Wist u dat
 • Links
 • Contact