WINDENERGIE


Windenergie, het houdt ons al enkele jaren bezig, hoofdzakelijk aan de vergadertafel. Ook na een thema-avond in maart 2019 in zaal Overkamp waar werd uitgelegd hoe ze dat in Limburg doen bleef het verder stil.

Gaandeweg ga je inzien dat er wel heel veel bij komt kijken. Ook de plaatselijke politiek en haar beleidsmedewerkers zullen dat met ons eens zijn.
December 2018: De gemeenteraad heeft het Beleid en Uitvoeringsplan voor de grootschalige opwekking van hernieuwbare energie vastgesteld.
En weer bleef het een hele tijd stil.
 
Inmiddels is er een toenemende belangstelling bij grondeigenaren en ontwikkelaars voor het realiseren van windmolens. Ook het opheffen van de laagvliegroute biedt ineens nieuwe mogelijkheden. Al deze ontwikkelingen en wat daar mee samenhangt is voor het college en de gemeente reden om nog eens kritisch en zorgvuldig naar de uitvoering en het beleid te kijken. Daarom worden er de komende tijd geen windmoleninitiatieven in behandeling genomen. Het is tijd voor bezinning. Bezint eer ge begint!
 
Er zijn meerdere initiatiefnemers, waartoe zowel ontwikkelaars als grondeigenaren behoren. Een aantal initiatieven bevindt zich in het gebied onder de laagvliegroute, op het grensgebied met Berkelland. Het initiatief Hagenwind op de grens met Aalten is bekend en een initiatief bij Vragender.
 
Het college heeft aan de raad inmiddels gevraagd kaders te stellen. Dat wil zeggen het op hoofdlijnen vaststellen van het beleid en aangeven van de grenzen waarbinnen bestuurlijke bevoegdheden mogen worden uitgevoerd. Zoals een maximale tiphoogte van 250 meter, maximale burgerparticipatie, burgers en grondeigenaren de lusten en de lasten en van meet af aan moeten de bewoners betrokken worden. Er moet voldoende draagvlak zijn. Wordt vervolgd!
 

Contact

Vragender Duurzaam - VCEN (Vragender Coöperatief Energie Neurtraal U.A.)
info@vragenderduurzaam.nl
 
©2023 Vragender Duurzaam
-
-
Webmaster: Raymund Engelbarts
 • Home
 • Vragender Coöperatief Energie Neutraal
 • Broeikaseffect
 • Energielabel
 • Energieopslag
 • Windenergie
 • Warmtepompen
 • Zonnedak basisschool
 • Zonnedak MFA
 • Zonnepanelen sporthal
 • • Privacyverklaring
 • Noaberzon
 • Nieuwsbrieven
 • Lid worden?
 • Faq
 • Labeling
 • Wist u dat?
 • Links
 • Contact