OVER ONS


‘Vragender op weg naar Energie Neutraal’ wordt uitgevoerd vanuit de doelstelling om bij te dragen aan het creëren van een (op termijn) energie-neutrale lokale economie in en om Vragender. Om dit te realiseren wordt ingezet op de trias energetica, waarbij reduceren van de energievraag en het lokaal duurzaam opwekken van energie de speerpunten zijn.
Trias energetica is een strategie om energiebesparende maatregelen te nemen:
Stap 1: Beperk de energievraag
Stap 2: Gebruik duurzame energiebronnen
Stap 3: Gebruik fossiele energiebronnen zo efficiënt mogelijk
 
Uitgangspunt is het realiseren van een streekgebonden energiebalans. Hierbij wordt lokaal zoveel mogelijk gesaldeerd en gebruik gemaakt van natuurlijke lokale energiebronnen (zon, warmte en later mogelijk ook wind). Vragender blijft aan het netwerk aangesloten, maar streeft er naar zoveel mogelijk zelfvoorzienend te kunnen opereren.

Rode draad in de projectaanpak is het creëren van bewustwording en draagvlak. De coöperatie kiest voor een aanpak om in de pilot zo snel mogelijk resultaten en voordelen zichtbaar cq. inzichtelijk te maken. Dit moet bijdragen aan het creëren van een vliegwieleffect.

Het project zal worden gerealiseerd door de energiecoöperatie VCEN. Niet minder dan 15 betrokken en deskundige inwoners zullen de uitvoering op zich nemen. Ook Vragenders Belang en Ondernemers Club Vragender participeren in de uitvoering. Ook AGEM, Morea Subsidiebegeleiding en Duurzaam4Life spelen een belangrijke rol in de realisatie van het project. Andere partijen waarmee samengewerkt wordt, zijn de gemeente Oost Gelre, de organisatie van de Zwarte Cross, Mengvoederfabrikant Gunnewick en de Tafel van Groenlo. Met al deze genoemde partijen is een intentieverklaring getekend.
Er is een begroting van € 286.215 opgesteld:
-· € 169.335 t.b.v. externe kosten (incl. inhuur deskundigen);
-· € 116.880 t.b.v. investeringen in apparatuur en machines.

Voor financiering van het project is door de provincie Gelderland een subsidie van € 140.780,50 toegekend (49% van de subsidiabele kosten). Het resterende deel wordt middels cofinanciering gedekt.
 

Vragender Duurzaam:  2 coöperaties:
 
NoaberZon U.A. voor het collectieve dak.
Bestuur: Paul van der Putte (voorzitter), Ben Kamphuis (VCEN), Ellie Waalder (penningmeester) en Rinus te Kronnie (secretariaat)
 
VCEN U.A. voor alle overige zaken
Bestuur:  Jan Gebbink (voorzitter), Joop Slütter (controller), Carel Wolters (penningmeester), Geert Kerkhoff (pr), Ben Kamphuis (projectleider) en Rinus te Kronnie (secretariaat)
Werkgroepleden: Raymond Lageschaar, Harrie ter Bogt, Henk Oonk, Tomas Senne en René  Wellink
 

Contact

Vragender Duurzaam - VCEN (Vragender Coöperatief Energie Neurtraal U.A.)
info@vragenderduurzaam.nl
Contactpersonen: Jan Gebbink, Geert Kerkhoff, Ben Kamphuis.
©2019 Vragender Duurzaam
-
-
Webmaster: Raymund Engelbarts
 • Home
 • Over ons
 • Vragender Coöperatief Energie Neutraal
 • Energielabel
 • Energieopslag
 • Windenergie
 • Warmtepompen
 • Zonnepanelen
 • Zonnedak basisschool
 • Zonnedak MFA
 • Jaarverslag
 • Noaberzon
 • Lid worden?
 • Faq
 • Labeling
 • Wist u dat?
 • Links
 • Contact