WELKOM OP DE WEBSITE VAN VRAGENDER DUURZAAM


Doorgaan met het uitputten van onze drukbevolkte aardbol? Doorgaan met het winnen van fossiele brandstoffen en daardoor meer milieuvervuiling? En klimaatverandering, waardoor de ijskap smelt en de zeespiegel stijgt. Fossiele brandstoffen raken een keer op. En dan, als we dan al niet kopje onder zijn gegaan?
 
In de loop van 2014 staken enkele inwoners van Vragender de koppen bij elkaar. Niet veel later lag er een heus businessplan klaar waarmee het gezelschap naar de provincie stapte voor deelname aan de tender Gelderse Maat 2014. Hierbij betrokken waren Jan Gebbink, Joop Slütter, Henk Oonk, René Plaggenburg, Maria Porskamp, Monique Reinders (Morea Subsidiebegeleiding), René Tankink, Jan Wopereis, Otto Willemsen (Duurzaam4Life) en Guus Ydema (AGEM).
 
Het bleek tevergeefs, maar eind 2015 werd een tweede poging om bij de Provincie Gelderland subsidie te verkrijgen wel gehonoreerd. In het voorjaar van 2016 kon een vernieuwd bestuur samen met een enthousiaste club vrijwilligers aan de slag. Op 1 juni 2018 kon het project “Vragender Op Weg Naar Energieneutraliteit” succesvol worden beëindigd.


Vragender op weg naar energieneutraliteit 2016-2018: project Gelderse Maten 2015
 
Onderstaande projecten werden gerealiseerd:

1. Breed draagvlak voor energiebesparing en duurzame energieopwekking door voorlichting en bewustwording.

 • Tientallen huiskamergesprekken met “Gevulde Koeken” leiden tot maatwerkadviezen, op basis waarvan bewoners maatregelen konden uitvoeren aan hun woning.
 • Duurzaamheidsmarkten en informatieavonden met o.a. weerman Reinier van den Berg
 • Tweedaagse excursie naar Duitsland naar diverse duurzaamheidsprojecten

2. Realiseren van 3 grootschalige en (deels) collectieve daken in Vragender-dorp voor de opwekking van zonne-energie

 • Oprichten van de coöperatie NoaberZon, waarin zo’n 50 leden participeren met 462 zonnepanelen
 • Project MFA-sporthal met 126 panelen en Antoniusschool met 68 panelen

3. Experiment met de opslag van zonne-energie bij 2 woningen in Vragender

 


Vragender Duurzaam: 2 coöperaties - één doel!


Als gevolg van steeds meer broeikasgassen zoals CO2 die in de lucht komen, stijgt de temperatuur waardoor het klimaat verandert. De mens is grotendeels verantwoordelijk voor de opwarming van de aarde. Duurzame energiebronnen als zon, wind en aardwarmte veroorzaken geen luchtvervuiling en weinig CO2-uitstoot. Ander voordeel is dat deze energie nooit opraakt. Dit in tegenstelling tot kolen, olie en gas. De verbranding van fossiele brandstoffen draagt sterk bij aan klimaatverandering. Vandaar dat we inzetten op duurzaam, Vragender Duurzaam!
 

NoaberZon U.A.

Voor het collectieve dak op 2 locaties:
Gunnewick Mengvoeders met 276 panelen en Loonbedrijf Vragender met 186 panelen.
Bestuur: Roel Mellink (voorzitter), Ellie Waalder (penningmeester) Gerrit ten Barge en Rinus te Kronnie (secretaris)
 

VCEN U.A.

Voor alle overige zaken.
Bestuur: Jan Dirk Focker (voorzitter), Rinus te Kronnie (secretaris), Luc Ram (penningmeester), Joop Slütter (controller) en Geert Kerkhoff (website en PR) en werkgroepleden: Hemmie Wolterink, Raymond Lageschaar, Harrie ter Bogt, Henk Oonk, Tomas Senne en René Wellink

Contact

Vragender Duurzaam - VCEN (Vragender Coöperatief Energie Neurtraal U.A.)
info@vragenderduurzaam.nl
 
©2023 Vragender Duurzaam
-
-
Webmaster: Raymund Engelbarts
 • Home
 • Vragender Coöperatief Energie Neutraal
 • Broeikaseffect
 • Energielabel
 • Energieopslag
 • Windenergie
 • Warmtepompen
 • Zonnedak basisschool
 • Zonnedak MFA
 • Zonnepanelen sporthal
 • • Privacyverklaring
 • Noaberzon
 • Nieuwsbrieven
 • Lid worden?
 • Faq
 • Labeling
 • Wist u dat?
 • Links
 • Contact